top of page

Group

Public·14 members

Telli Kilic Halaylar 2012 [ В Arda Muzik ]


Download File ->->->-> https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fshoxet.com%2F2tDJUq&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw37zljBr9pBxZLhMWLJy_AfTelli Kilic Halaylar 2012 [ В Arda Muzik ]


12 üzerinde yapılacak reklam anlaşmaları ile kanalın izleyici çekebilmesi için çeşitli yollara da başvurulduğu bilinmektedir. Reklamların yanı sıra kanallarda yayınlanan videoların özelliklerine göre sınıflandırılabilmesi de önemlidir. Bunun için genellikle oynatma listeleri kullanılmaktadır. Oynatma listeleri ile ardıl video serileri hazırlanarak izlenme oranına etkisi artırılmaktadır. Biten bir videonun ardınca benzer ya da seri halinde yayınlanması izleyiciler üzerindeki süreklilik hissini sağladığından oldukça faydalı etkiler ortaya koymaktadır. Kanal kartları, abonelikler, marka bilinci oluşturma gibi Youtube kanal politikalarına paralel bir yayın prensibi ile kısa sürede izleyici kitlesi tutabilmek için gereksinimler sağlanabilmektedir. Yorum, Beğeni, Paylaşım gibi Youtube uygulamaları kanalı zamanla arama sonuçlarında yukarılara taşımaktadır. Bu üç etkenin yanı sıra yayınlanan videolara ait etiketlerin etkisi de göz önünde bulundurulması gereken bir diğer durumdur. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada dijital müzik yayını yapan ve Youtube üzerinde belirli bir popülarite elde etmiş olan Lypur, The great repertoire, Sheetmusic2print ve Yiğitcan Gözoğlu isimlerinde yayın yapan kanallar genel olarak incelenmiştir. Bu kanallara ait istatistiklerin elde edilmesinde sınırlılıklar var olduğundan dolayı çalışmanın ana verilerini içeren muzikolaj kanalı üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır. Özellikle kanal popülaritesi ve izleyici kitlesi tutma konusunda yukarıda bahsedilen özelliklerin yerinde ve tutarlı olup olmadığını tahlil edebilmek amacıyla açılan muzikolaj kanalı ile dijital müzik materyallerinin izleyici kitlesi açısından ne derece talep gördüğünün tespiti de bir anlamda mümkün hale getirilmiştir. Yine hangi tarzda dijital eğitim videolarının ne ölçüde izlenebildiği konusunda da fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır. Genel olarak incelenen müzik kanalları ve bu kanallara benzer türde dijital müzik eğitimi materyallerinin yayınlandığı Muzikolaj kanalına ait veriler incelenerek izleyici kitlesi(abone sayısı), beğeni, izlenme sayısı, paylaşılan video türleri gibi veriler de ortaya konulmuştur. Tablolarda sunulan veriler tarihinde elde edilmiştir. BULGULAR ve YORUM Tablo 1. Dijital Müzik Eğitimi Yapan Kanal Örneklerine Ait Genel Veriler Kanallar Veriler Lypur The Great Repertoire Sheetmusic2print Yiğitcan Gözoğlu Yayına Başlama Tarihi Toplam Abone Sayısı Toplam Video Sayısı Görüntüleme Sayısı Tablo 1 de dijital müzik eğitimi alanında videolar yayınlayan dört farklı Youtube kanalından elde edilen genel veriler gözlenmektedir. Kanallar içerisinde görüldüğü üzere en yüksek izlenme ve abone sayısına sahip olan kanal Lypur dur. Resim 1 - Lypur Kanal Resmi 4


74 kültürel değerlerinin icra süreçlerinde farklı sosyo-politik etmenlerle karşılaşmışlardır. Bazı dönemlerde çok rahat ortamlarda geleneksel kültürlerinin icrasını gerçekleştirebilirken, bazı dönemlerde çeşitli zorluk ve kısıtlamalarla karşılaşmışlardır. Hatta yukarıda belirtildiği gibi yıllarında gerçekleşen Soya Dönüş projesinin bir parçası olarak kültürel değerlerinin icrası tamamen yasaklanmıştır. Ancak Türk toplumunun kültürel değerlerine sahip çıkma çabaları ile gizli yollarla sessiz ve karanlık mekanlar ya da yerleşim yerlerinden uzak alanlarda törenlerini gerçekleştirdikleri görülmüştür. Türkler, Bulgaristan ın bazı bölümlerinde çok yoğun bir nüfusla yaşamışlar ve halen de bazı bölgelerde bu durum devam etmektedir. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde yaşayanların kendi kültürlerini daha rahat icra ettikleri ve böylelikle kültürü bir sonraki nesile daha rahat aktardıkları görülmektedir. Ayrıca bu bölgelerde yaşayan Türkler, bölge içerisinde Bulgar nüfusunun olmaması ya da az olması nedeniyle Bulgar kültüründen çok fazla etkilenmedikleri görülmektedir. Halen Bulgaristan da yaşamakta olan Türklerin, geleneksel törenlerinde icra ettikleri başlıca oyunlar: Eleno Mome Karşılama Arabaya Taş Koydum Kasap Payduşka Prinka (Ramo Ram
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page