top of page

Group

Public·14 members

Menavrus Full 24


LINK ::: https://shurll.com/2tok29

siggi: stáhl jsem si (už ani nevím kde) balík aplkací pro WINCE MIPS, je tam i ta kalkulačka. Dá se to spustit z Total Comanderu, což je ale dost okaté. Dá se ale upravit i celá obrazovka Menavrus. K tomu je třeba překopírovat na USB celou složku Storage Card/menavrus, a pak si na počítači upravit soubory podle sebe, vše tam je uloženo v souboru menavrus.cfg. Pak zase přehrát z USB do Medianav 1e1e36bf2d


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page